Karl Johan Seim-Wikse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl Johan Seim-Wikse

Espen Walderhaug, Karl Johan Seim-Wikse, Asle Enger, Oleg Milin
23.09.2019
Polydrug use is common, and increases the risk of negative health effects ( 1 ). A study that investigated all (N = 194) overdose deaths in Norway in 2012 found an average of 4.9 different drugs per...
Espen Walderhaug, Karl Johan Seim-Wikse, Asle Enger, Oleg Milin
23.09.2019
Blandingsmisbruk er vanlig og øker risikoen for negative helseeffekter ( 1 ). En studie som undersøkte alle (N = 194) overdosedødsfallene i Norge i 2012, fant i gjennomsnitt 4,9 forskjellige...