Karina Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Karina Berg (f. 1962) er spesialist i oftalmologi med spesialkompetanse i inflammatoriske øyesykdommer og er overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Øyeavdelingen

Oslo universitetssykehus, Ullevål

og

Avdeling for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Artikler av Karina Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media