Karianne Wiger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karianne Wiger

Karianne Wiger, E. Arne Høiby, Karl-Olaf Wathne
04.05.2005
Immunsupprimerte barn er en liten, men faglig krevende pasientgruppe. Både kreft og andre tilstander kan medføre immunsuppresjon (tab 1). I denne artikkelen tar vi for oss infeksjoner hos kreftsyke...
Karianne Wiger, E. Arne Høiby, Karl-Olaf Wathne
30.06.2005
Vi takker Karsten Midtvedt for påpeking av uklarheter i vår kortfattede tabell over virusinfeksjoner hos immunsupprimerte barn. Familien papoaviridae er delt inn i de to genera polyomavirus og...