Karianne Thune Hammerstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karianne Thune Hammerstrøm

Karianne Thune Hammerstrøm, Magne Nylenna
29.11.2011
I Tidsskriftet nr. 19/2011 uttrykker Erlend Hem bekymring over et økende antall «open access»-tidsskrifter og kvaliteten på studiene som publiseres i slike tidsskrifter ( 1 ). Vi mistenker at Hem...