Kari Todnem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Todnem

Kari Todnem, Gunnar Helge Lundemo
10.05.2001
Basert på en studie tidligere publisert i Muscle Nerve (7) Årsaken til karpaltunnelsyndrom er at medianusnerven har det for trangt i karpaltunnelen i håndleddet. Det er rapportert en insidensratio i...
Anita Herigstad, Ralf P. Michler, Trond Sand, Kari Todnem
30.11.2001
Prevalensen av aktiv epilepsi i Norge er 0,7 %, og årlig insidens er om lag 50 tilfeller per 100 000 innbyggere (1). Det finnes dessuten pasienter med konvulsive synkoper og ulike typer anfall som...
Trond Sand, Kari Todnem
11.06.2013
Russwurm & Finsen kommenterer i Tidsskriftet nr. 6/2013 ( 1 ) vår artikkel om nevrografi ved karpaltunnelsyndrom ( 2 ), og vi takker for responsen. Vi er fortsatt enige med den amerikanske...
Kari Todnem, Trond Sand
22.01.2013
De to øverste figurene viser teknikk for måling av distal motorisk latenstid til m. interosseus II som innerveres av n. ulnaris og m. lumbricalis II som innerveres av n. medianus...