Kari Todnem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kari Todnem (f. 1944) er dr.med. og spesialist i klinisk nevrofysiologi og nevrologi. Hun er overlege ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved St. Olavs hospital.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Kari Todnem
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media