Kari Nytrøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kari Nytrøen (f. 1971) er fysioterapeut og ph.d. Denne kommentarartikkelen er basert på hennes ph.d.-avhandling som i all hovedsak dreier seg om trening etter hjertetransplantasjon. Hun er postdoktor ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og spesialrådgiver i Avdeling for Kunnskapsstøtte, Sykehuset Innlandet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kari Nytrøen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media