Kari Mette Lillestølen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kari Mette Lillestølen (f. 1954) har vært studiesykepleier ved Avdeling for kompleks epilepsi og er studiesykepleier og forskningssekretær i Forskningsenheten for nevrofagene ved Oslo universitetssykehus. Hun har hatt en sentral rolle i EURAP-studien i Norge fra starten i 2000.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Spesialsykehuset for epilepsi

Oslo universitetssykehus

Artikler av Kari Mette Lillestølen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media