Kari Mette Lillestølen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Mette Lillestølen

Karl O. Nakken, Kari Mette Lillestølen, Erik Taubøll, Bernt Engelsen, Eylert Brodtkorb
05.10.2006
Kvinner med epilepsi står for ca. 0,5 % av alle fødsler ( 1 ). I Norge tilsvarer dette om lag 300 fødsler årlig. Både epileptiske anfall og antiepileptika gir økt risiko for fosterskader, og det er...
Karl O. Nakken, Grethe Refsland, Kari Mette Lillestølen, Marit Hornberg Solaas
25.08.2005
Å få diagnosen epilepsi oppleves svært forskjellig. Lidelsens uforutsigbarhet skaper angst og utrygghet og er vanskelig å forholde seg til. Bare en tredel av epilepsipasientene får et forvarsel før...
Karl O. Nakken, Kari Mette Lillestølen, Eylert Brodtkorb, Torleiv Svendsen, Kathrine Johannessen Haggag, Erik Taubøll
01.07.2014
Det er økt forekomst av medfødte misdannelser hos barn født av kvinner med epilepsi sammenliknet med barna til kvinner i den øvrige befolkningen ( 1 ). Det kan være flere mulige årsaker til dette,...