Kari Hanne Gjeilo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinikk for hjertemedisin

og

Klinikk for thoraxkirurgi

St. Olavs hospital

og

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

NTNU

Hun har bidratt med utforming av artikkelen.

Kari Hanne Gjeilo er ph.d., forskningssykepleier og førsteamanuensis.

Artikler av Kari Hanne Gjeilo
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media