Kari Furu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Furu

Pål Surén, Anne Gjertrud Thorstensen, Marit Tørstad, Petter Espeseth Emhjellen, Kari Furu, Guido Biele, Heidi Aase, Camilla Stoltenberg, Pål Zeiner, Inger Johanne Bakken, Ted Reichborn-Kjennerud
11.12.2018
Hyperkinetic disorder is one of the most frequently used psychiatric diagnoses among children and adolescents in Norway ( 1 ). The condition is characterised by hyperactivity, impulsivity and...
Pål Surén, Anne Gjertrud Thorstensen, Marit Tørstad, Petter Espeseth Emhjellen, Kari Furu, Guido Biele, Heidi Aase, Camilla Stoltenberg, Pål Zeiner, Inger Johanne Bakken, Ted Reichborn-Kjennerud
20.11.2018
Hyperkinetisk forstyrrelse er blant de hyppigst brukte psykiatriske diagnosene hos barn og unge i Norge ( 1 ). Tilstanden kjennetegnes av hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker ( 2 )...
Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
20.02.2018
Recurrent episodes of airway obstruction or coughing are very common during the first years of life. In most children younger than 4–5 years, these symptoms will be transient, but such episodes may...
Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
19.02.2018
Gjentatte episoder med luftveisobstruksjon eller hoste er svært vanlig de første leveårene. Hos de fleste barn under 4–5 år vil symptomene være forbigående, men slike episoder kan også være det...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Kari Furu, Gry Marysol Grøneng, Camilla Stoltenberg, Simon Øverland, Siri Eldevik Håberg
01.09.2017
In Norway, everybody who has completed primary and lower secondary school has a statutory right to education at the upper secondary level. Most of those eligible make use of this option, and in 2015...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Kari Furu, Gry Marysol Grøneng, Camilla Stoltenberg, Simon Øverland, Siri Eldevik Håberg
23.08.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var 92,2 % av ungdommene i...
Harald Åsheim, Kjell Bjørgvin Nilsen, Konny Johansen, Kari Furu
20.09.2007
Hyperkinetisk forstyrrelse eller AD/HD/ADD anses som en nevrobiologisk forstyrrelse med en betydelig genetisk komponent, og innebærer vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet. Andre kjennetegn kan...
Jørgen G. Bramness, Anders Engeland, Kari Furu
18.10.2007
Bruken av SSRI-antidepressiver og venlafaksin hos barn og unge har vært gjenstand for debatt. Dette skyldes at dokumentasjonen av disse midlenes effekt på depresjoner hos barn og unge er dårlig ( 1...
Ansgar Berg, Kari Furu, Olav Spigset
20.11.2008
Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray gis ofte til barn med øvre luftveisinfeksjoner. I den senere tid har man sett til dels alvorlige bivirkninger hos små barn etter bruk av disse midlene...
Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Kari Furu, Anders Engeland, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
23.02.2006
Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) har vært et mye omtalt og myteomspunnet benzodiazepin. Medikamentet var fra 1991 det mest solgte benzodiazepinsovemiddel i Norge, med en salgstopp i 1992 på 18...
Kari Furu, Svetlana Skurtveit, Elin Olaug Rosvold
20.10.2005
Ni av ti norske ungdommer i 15 – 16-årsalderen rapporterer at de har god helse ( 1 ). Likevel er psykiske og kroppslige plager utbredt hos ungdom: én av fem gutter og nesten én av tre jenter i 10...
Ansgar Berg, Kari Furu, Margrete Einen, Olav Spigset
16.12.2010
Nedre luftveisinfeksjoner er vanlig hos små barn og ofte forbundet med luftveisobstruksjon og hoste. Symptomatisk behandling med efedrin mikstur er utbredt i Norge. Det er rapportert til dels...
Hilde Moseby Berge, Svein Gjelstad, Kari Furu, Jørund Straand
12.08.2010
Artrose er den vanligste leddsykdommen og representerer et stort og økende helseproblem som kan gi betydelig funksjonssvikt og redusert livskvalitet ( 1 , 2 ). Bak tilstanden kan det ligge både...