Kari Furu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Kari Furu er cand.pharm., har en ph.d.-grad i epidemiologi og er seniorforsker.

Artikler av Kari Furu
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media