Kari Ann Leiknes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Ann Leiknes

Kari Ann Leiknes
21.08.2012
Fink, Per Rosendal, Marianne Funktionelle lidelser Udredning og behandling. 244 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 268 ISBN-978-87-628-1124-9 Funktionelle lidelser har fem...
Kari Ann Leiknes, Kristin Thuve Dahm
10.03.2015
Vi leste oversiktsartikkelen til Norvoll og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 1/2015 med stor interesse ( 1 ). Artikkelen omtaler en stor grad av heterogenitet i dagens forståelse, klinisk praksis og...