Karete Jacobsen Meland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

OCD-spekterpoliklinikken

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med manusbearbeiding.

Karete Jacobsen Meland er psykolog og behandler primært hudplukking- og hårnappingslidelse.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Karete Jacobsen Meland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media