Karan Golestani

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karan Golestani

Jørn A. Holme, Marit Låg, Johan Øvrevik, Karan Golestani
14.12.2020
Air pollution is a well-known risk factor for various diseases, and perhaps also for COVID-19. Air pollution is one of the most critical environmental health risk factors worldwide, and a...
Jørn A. Holme, Marit Låg, Johan Øvrevik, Karan Golestani
14.12.2020
Luftforurensning er en velkjent risikofaktor for ulike sykdommer, og kanskje også for covid-19. Globalt er luftforurensning en av våre viktigste miljørelaterte helserisikofaktorer, og medvirkende...