Kaja Arnes*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: gjennomgang av pasientjournaler, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte manusversjon.

Kaja Arnes var under arbeidet med hovedoppgaven legestudent og er nå lege ved Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Artikler av Kaja Arnes*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media