Kai A. Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kai A. Olsen

Kai A. Olsen
12.11.2012
Elektroniske resepter har mange fordeler, men personvernet må ikke bli svekket. Løsningen som er valgt for e-resepter har mange svakheter sammenliknet med papirreseptene. Allerede i 1970-årene, da...
Kai A. Olsen
22.01.2013
Jeg har ikke påstått at apotekansatte er «uærlige snokere som ikke vet å skjøtte jobben sin rett». Mitt poeng er at det er risikofylt å gi 7 000 nye personer adgang til sentrale helseopplysninger. Nå...
Kai A. Olsen
12.01.2016
Når personlige data innhentes og gjøres tilgjengelig for mange, må de være relevante. Kjernejournalen er helsevesenets nyvinning. Her skal alle deler av helsetjenesten få rask tilgang til viktige og...