Kaare Harald Bønaa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kaare Harald Bønaa

Kaare Harald Bønaa, Terje Steigen
22.01.2018
Hovedpoenget i vår kronikk er at det ikke er vitenskapelig dokumentasjon for å anbefale koronar angiografi innen 24 timer ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI). Dette berører ikke Eek og...
Kaare Harald Bønaa, Terje Steigen
15.11.2017
Many patients with non-ST-elevation acute myocardial infarction (NSTEMI) ultimately undergo percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass surgery. Both procedures require prior...
Kaare Harald Bønaa, Terje Steigen
13.11.2017
Den endelige behandling ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon er ofte perkutan koronar intervensjon eller koronar bypass-kirurgi. Begge metoder forutsetter diagnostisk koronar angiografi. Skal...
Kaare Harald Bønaa
10.08.2002
Basert på en artikkel publisert i Medicinsk årbog 2002 (1) Tabell  1 Antall innbyggere, antall døde og dødelighetsrater av koronar hjertesykdom (ICD10: I20-I25) i Norge 1996 – 98. Basert på data fra...
Kaare Harald Bønaa
04.03.2011
Prevention and treatment have led to a reduction in coronary heart disease mortality. However, this has levelled off and there may be an increase for women in the future. So there is no reason to...
Kaare Harald Bønaa
04.03.2011
Forebygging og behandling har ført til redusert dødelighet av hjerteinfarkt. Men nedgangen har flatet ut, og for kvinner kan det komme en økning. Det er altså ingen grunn til å hvile på laurbærene I...