Kaare Harald Bønaa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinikk for hjertemedisin

St. Olavs hospital, Trondheim

og

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Han har bidratt med idé til analyser, tolking av resultater, utarbeiding og revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Kaare Harald Bønaa er ph.d., spesialist i indremedisin og i hjertemedisin og er professor. Han har klinisk spesialkompetanse innen invasiv kardiologi og forskningserfaring innen epidemiologi og randomiserte multisenterstudier.

Artikler av Kaare Harald Bønaa
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media