Just Thoner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Just Thoner

Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
21.03.2017
Takk til Ræder og medarbeidere ( 1 ) for utfyllende opplysninger. Vi verken var eller er uenige i at 30 %-forskjellen i farmakologisk potens mellom preparatene er klinisk vesentlig. Morfin kan gis...
Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
20.12.2016
J. Ræder og medarbeidere hadde i Tidsskriftet nr. 18/2016 en artikkel om utfasing av ketobemidon til bruk på sykehus til fordel for morfin eller oksykodon ( 1 ). Vi er enige i at ketobemidon kan...