Just Haffeld

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Just Haffeld (f. 1972) er jurist, Master of Negotiation and Conflict Resolution fra La Trobe University i Melbourne og sisteårs medisinstudent ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er rådgiver til sekretariatet for Lancet-UiO kommisjonen. Han er også tilknyttet O’Neill Institute of National and Global Health Law ved Georgetown University, USA, der han jobber med globale helsespørsmål.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Instiutt for helse og samfunn

Universitetet i Oslo

Artikler av Just Haffeld
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media