Jostein Vist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jostein Vist

Grethe Hellstrøm Hoddevik, Jørgen Holmboe, Marianne Blair Berg, Jostein Vist
06.02.2003
Med hjemmel i lov av 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon m.m. (obduksjonsloven) med forskrift kan pasienter og pårørende reservere seg fra obduksjon. En forutsetning for å...