Jostein Ven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jostein Ven

Jostein Ven
09.09.2010
Anne Sofie Frøyshov Larsen etterlyser i Tidsskriftet nr. 6/2010 bedre struktur på informasjon i journaler samt bedre muligheter til å dele (strukturert) informasjon ( 1 ). Det ligger faktisk godt til...