Per-Jostein Samuelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per-Jostein Samuelsen

Erik Pomp, Per-Jostein Samuelsen
26.02.2009
I Tidsskriftet nr. 1/2009 omtales synspunkter som kom frem på 20-årsjubileet for klinisk farmakologi i Norge ( 1 ). Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin, advarte angivelig mot en...
Per-Jostein Samuelsen
01.10.2013
I Tidsskriftet nr. 14/2013 ( 1 ) problematiserer Per Vaglum at emnevalg for prøveforelesningen til doktorgradskandidater med årene er blitt snevrere. Kan det ha betydning om doktorgraden er med eller...
Per-Jostein Samuelsen
01.10.2013
Takk for presiseringen. Jeg fikk med meg Vaglums hovedpoeng om faglig bredde første gang, men min kommentar var kanskje litt på siden. Vaglum viser til endret praksis rundt prøveforelesningen. Jeg...