Jostein Holmen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jostein Holmen

Ragnhild Holmberg Aunsmo, Jostein Holmen
18.09.2017
Population prognoses indicate that the number of elderly people will increase strongly in the years to come, partly because of the large post-war cohorts and partly because of rising life expectancy...
Ragnhild Holmberg Aunsmo, Jostein Holmen
18.09.2017
Befolkningsprognosene tilsier at antall eldre vil øke kraftig i årene fremover, dels på grunn av de store etterkrigskullene og dels fordi levealderen stiger. Dødeligheten av mange sykdommer synker...
Trine Bjøro*, Jostein Holmen, Øystein Krüger, Kristian Midthjell, Kristin Hunstad, Thomas Schreiner*, Liv Sandnes, Henrik Brochmann, T. Schreiner
20.04.2002
Omarbeidet etter artikkel publisert i European Journal of Endocrinology 2000 (13) Thyreoideasykdommer og thyreoideafunksjonsforstyrrelser rammer en ikke ubetydelig del av befolkningen (1 – 3) og har...
Sverre Bergh, Jostein Holmen, Ingvild Saltvedt, Kristian Tambs, Geir Selbæk
18.09.2012
Dementia is a syndrome that encompasses cognitive failure, change of behaviour and/or social functioning and failure to function in daily life. Approximately 70 000 persons suffer from dementia in...
Erling Dalen, Jostein Holmen, Hans M. Nordahl
27.01.2015
It is well known that substance abuse, including alcohol abuse, leads to increased risk of mortality ( 1 , 2 ). In Norway, more than 650 people die each year from substance-related disorders,...
Arnulf Langhammer, Turid Lingaas Holmen, Jostein Holmen
20.02.2000
Stadig flere barn og unge får diagnosen bronkial astma. Det diskuteres imidlertid fortsatt om dette skyldes økende insidens eller endring av diagnostiske kriterier og sterkere søkelys på sykdommen (1...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Norsk selskap for allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (forfatterne) begrunner i denne artikkelen medikamentelle behandlingsvalg for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Hovedvekt er...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Landsforeningen for kosthold og helse: Kostholdsråd og råd om fysisk aktivitet er viktige for forebygging av hjerte- og karsykdom Norsk Selskap for Allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (...
Margunn Skjei Knudtsen, Jostein Holmen, Odd Håpnes
15.12.2005
Folks levesett og sosialt relaterte helseforskjeller er sentrale temaer i politikk og forskning. Søkelyset er ofte rettet mot sykdomsfremkallende forhold og i mindre grad mot forhold som bidrar til å...
Margunn Skjei Knudtsen, Jostein Holmen, Odd Håpnes
15.12.2005
Helsegevinster ved fysisk aktivitet er veldokumentert, men det finnes lite norsk forskning om helseeffekten av andre kulturelle virkemidler. Dette til tross for at det i de senere år er blitt drevet...
Sverre Bergh, Jostein Holmen, Ingvild Saltvedt, Kristian Tambs, Geir Selbæk
18.09.2012
Demens er et syndrom som omfatter kognitiv svikt, endring i atferd og/eller sosial funksjon og svikt i dagliglivets funksjoner. Omtrent 70 000 personer i Norge lider av demens ( 1 ). Hyppigst...
Jostein Holmen
29.05.2012
Blodtrykksnivået er på vei nedover og hjerte- og karsykdommene på retur. Samtidig øker omsetningen av blodtrykkssenkende medikamenter stadig Det er enighet om at den økte risikoen som pasienter med...
Erling Dalen, Jostein Holmen, Hans M. Nordahl
27.01.2015
Det er velkjent at rusmiddelmisbruk, inkludert alkoholmisbruk, medfører økt risiko for død ( 1 , 2 ). I Norge dør mer enn 650 personer av rusrelaterte sykdommer å...