Jorunn L. Helbostad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jorunn L. Helbostad

Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
08.10.2009
I klinisk arbeid med eldre og pasienter med rehabiliteringsbehov benyttes ofte standardiserte skåringsverktøy. Slike kan være nyttige for å evaluere, dokumentere og kommunisere pasienters...
Randi Granbo, Jorunn L. Helbostad
10.08.2006
Eldre i sykehjem har, i tillegg til behov for pleie og omsorg, også grunnleggende behov for bevegelse. Dette ivaretas best gjennom daglige gjøremål og aktiviteter. Vi vil i denne kronikken...
Jorunn L. Helbostad
04.05.2005
Funksjonstap ses ofte som en uunngåelig konsekvens av kronisk sykdom, høy alder og kognitiv svikt for eldre i sykehjem. De vanligste medisinske hoveddiagnosene for beboere i sykehjem er aldersdemens...
Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
25.02.2010
Anne-Kristine Schanke & Hilde Bergersen kommenterer i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) vårt innlegg om skåringsverktøy i geriatri og rehabilitering ( 2 ). Vi takker for kommentaren, som gir oss...