Jørn Bo Thomsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørn Bo Thomsen

Gudjon L. Gunnarsson, Jørn Bo Thomsen
27.09.2016
Vi leste med interesse innlegget om at ultralyd nå skal integreres i legestudiet i Oslo ( 1 ). Denne utviklingen er på høy tid. Det viser seg at der hvor apparatene er godt tilgjengelige, er de...
Gudjon L. Gunnarson, Jan K. Frøyen, Rune Sandbu, Jørn Bo Thomsen, Jøran Hjelmesæth
16.06.2015
Weight-loss surgery (bariatric surgery) has become more common, and around 3 000 individuals undergo such surgery in Norway each year ( 1 , 2 ). Quality of life and obesity-related health problems...
Gudjon L. Gunnarson, Jan K. Frøyen, Rune Sandbu, Jørn Bo Thomsen, Jøran Hjelmesæth
16.06.2015
Kirurgisk vektreduserende behandling (bariatrisk kirurgi) har økt i omfang, og omtrent 3 000 mennesker blir årlig fedmeoperert i Norge ( 1 , 2 ). Livskvalitet og fedmerelaterte følgesykdommer bedres...