Jørgensen HA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgensen HA

Jørgensen HA
20.11.1998
Antipsykotika, også kalt neuroleptika, kom i bruk i løpet av 1950-årene. Preparatene ble i første rekke brukt til behandling av psykotiske tilstander, særlig schizofreni. Tallrike placebokontrollerte...