Jørgen Jonsbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Jonsbu

Willy Aasebø, Jan Erikssen, Jørgen Jonsbu
10.04.2003
Dødsfall i politiarresten har i de senere år vært i medienes søkelys. Politiets oppgaver medfører bruk av tvangsmidler. Dette stiller store krav til dem som håndhever tvangen. Dødsfall er en tragedie...
Jørgen Jonsbu, Petter Mowinckel, Jan Erikssen
20.08.2001
”Forskning” er et positivt ladet ord i festtaler og politiske utredninger. Det pynter også opp i utrednings- og utbyggingsdokumenter, og benyttes der som argument for å øke areal- og ressursrammene...
Willy Aasebø, Jan Erikssen, Jørgen Jonsbu
30.09.2001
Alkoholmisbruk er en meget viktig årsak til sykdom og død. De helsemessige konsekvenser av alkoholbruk er dels forårsaket av langvarig overforbruk, dels av akutt alkoholforgiftning. De fleste med...
Willy Aasebø, Jørgen Jonsbu
10.11.2001
I vår artikkel (1) beskriver vi bl.a. en betydelig økning i sykehusinnleggelser blant unge kvinner, forårsaket av akutt alkoholforgiftning. Årsakene til denne utviklingen er mange og komplekse, men...