Jørgen Folkersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Folkersen

Else Høibraaten, Jørgen Folkersen
11.09.2008
Eili Tranheim Kase & Kåre I. Birkeland sammenlikner i Tidsskriftet nr. 12/2008 dipeptidylpeptidase 4-hemmere (DPP-4-hemmere) og glukagonliknende peptid-1 (GLP-1) analoger ( 1 ). Kase &...
Jørgen Folkersen, Else Høibraaten
12.06.2008
Eili Tranheim Kase & Kåre I. Birkeland gir i Tidsskriftet nr. 4/2008 en interessant oversikt over legemidler som påvirker inkretinsystemet (til behandling av type-2 diabetes) ( 1 ). I artikkelen...