Jonn Terje Geitung

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jonn Terje Geitung (f .1958) er professor i radiologi ved Universitetet i Oslo og overlege radiologi ved Akershus universitetssykehus. Han har bred forskningsbakgrunn, blant annet innen magnetisk resonanstomografi og helsetjenesteforskning.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: j.t.geitung@medisin.uio.no

Artikler av Jonn Terje Geitung
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media