Jonas Holme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jonas Holme

Bård Mannsåker, Torkel Vikan, Jonas Holme
20.05.2004
De siste årene har det vært økt oppmerksomhet omkring mulige sammenhenger mellom luftforurensning og kardiovaskulær sykelighet og dødelighet. I enkelte epidemiologiske undersøkelser er det i perioder...