Jon Storm-Mathisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Storm-Mathisen

Leif Gjerstad, Vidar Jensen, Iver Arne Langmoen, Terje Lømo, Edvard Ingjald Moser, May-Britt Moser, Johan Frederik Storm, Jon Storm-Mathisen
16.06.2020
‘Per Andersen uncovers the brain’ – picture from the front page of the Aftenposten evening edition, Saturday 9 April 1988, which carried an interview with Per Andersen on memory and learning in...
Leif Gjerstad, Vidar Jensen, Iver Arne Langmoen, Terje Lømo, Edvard Ingjald Moser, May-Britt Moser, Johan Frederik Storm, Jon Storm-Mathisen
15.06.2020
«Per Andersen avslører hjernen» – bilde fra forsiden av Aftenposten lørdag aften 9. april 1988, der Per Andersen ble intervjuet om hukommelse og læring i...
Haakon B. Benestad, Ole Didrik Lærum, Ingebjørg Storm-Mathisen, Jon Storm-Mathisen, Per-Kristian Opstad, Arild Njå, Hege B. Fjerdingstad, Iren Sefland
25.02.2019
Arne Bøyum (4.4.1928–3.12.2018) var fødd på Voss og budde der og på Sandane i oppveksten. Sidan studerte han medisin i Bergen. Etter turnusteneste, militæret og...
Jørgen Jensen, Jon Storm-Mathisen, Linda H. Bergersen, Ola Wærhaug, Gunnar Samuelsen, Kirsten K. Osen
21.08.2017
Professor Hans A. Dahl døde 1. desember 2016, 78 år gammel. Han var født i Dammen 9. august 1938 og bodde der det meste av sitt liv. Hans studerte medisin i Oslo og ble cand.med. i 1963. Etter...
Linda Hildegard Bergersen, Jon Storm-Mathisen
14.12.2006
Fysisk aktivitet skjerper hjernen og beskytter mot hjernesykdom. Ved fysisk aktivitet dannes nye hjerneceller og synapser, vaskulariseringen øker og nevrodegenerasjon forsinkes Fysisk aktivitet er...