Jon Ragnar Skotte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Ragnar Skotte

Ewa Ness, Jon Ragnar Skotte, Tore Buer Christensen, Jan Fredrik Andresen
25.05.2020
Psychotic depression represents a considerable suicide risk. Our review of early warnings in the aftermath of suicide shows that symptoms of psychotic depression are frequently described, but have...
Ewa Ness, Jon Ragnar Skotte, Tore Buer Christensen, Jan Fredrik Andresen
18.05.2020
Psykotisk depresjon representerer en betydelig risiko for selvmord. Vår gjennomgang av varsler etter selvmord viser at symptomer på psykotisk depresjon ofte beskrives, men er blitt oppfattet som noe...