Jon Lekven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Lekven

Jon Lekven
13.12.2007
Fosse, E. Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet og den industrielle revolusjonen i helsevesenet. 163 s, tab, ill. Oslo: Michael, 2007. Pris NOK 200 ISBN 978-82-92871-00-3 Dette er en oppsummering...
Jon Lekven
12.06.2008
Legeforeningen avga 31.3. 2008 en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2008: 2 fra Magnussen-utvalget, som har vurdert fordelingen av inntekter mellom landets regionale...
Jon Lekven
18.11.2004
I en interessant kronikk i Tidsskriftet nr. 18/2004 drøfter Anne Line Bretteville-Jensen & Oddvar Kaarbøe pro et contra for innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) for psykiatrien ( 1 ). De...
Jon Lekven, Sven Erik Gisvold, Jørgen Hardang
12.11.2012
Det har lenge rådet usikkerhet omkring hvorvidt såkalte kvalitetssikringsprosjekter krever godkjenning fra regional etisk komité. Helseforskningsloven fra 2009 klargjorde at dette ikke er tilfellet,...