Jon B. Reitan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Jon B. Reitan (f. 1944) er pensjonert onkolog med særinteresse for strålemedisin, senest ved Kreftsenteret Ullevål. Han var i flere år avdelingsoverlege ved Statens strålevern inntil Avdeling Strålemedisin ble nedlagt. Han er nestleder i Norske leger mot atomvåpen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jon B. Reitan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media