Johny Kongerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johny Kongerud

Johny Kongerud
26.03.2009
Det er ikke vanskelig å slutte seg til Håkon Lasse Leiras bekymringer om yrkesastma i Tidsskriftet nr. 23/2008 ( 1 ). Antall tilfeller meldt til Arbeidstilsynet er foruroligende lavt. Mange...
Anders Standal Bugge, Anne Naalsund, Kjersti Johnsrud, Audun Elnæs Berstad, Johny Kongerud, May Brit Lund
13.05.2014
Lung cancer is the second most prevalent form of cancer in Norway for men and the third for women (1 p. 26), and the type of cancer that claims most lives ( 2 ). Five-year survival in Norway is...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
28.10.2014
Work-related illness can be prevented, but knowledge and a willingness to implement the necessary measures are required Injuries and illness caused by conditions in the workplace should be avoided...
Anne Kristin Møller Fell, Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
25.11.2014
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is defined as a disease characterised by airflow limitation that is not fully reversible, that is progressive and associated with a pathological...
Anders Standal Bugge, Anne Naalsund, Kjersti Johnsrud, Audun Elnæs Berstad, Johny Kongerud, May Brit Lund
13.05.2014
Lung cancer is the second most prevalent form of cancer in Norway for men and the third for women (1 p. 26), and the type of cancer that claims most lives ( 2 ). Five-year survival in Norway is...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
28.10.2014
Work-related illness can be prevented, but knowledge and a willingness to implement the necessary measures are required Injuries and illness caused by conditions in the workplace should be avoided...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
13.01.2015
Takk for en solid kommentar til vår leder, som først og fremst relaterer seg til fire artikler som ble publisert i Tidsskriftet nr. 20/2014. Dessverre var der ingen artikler om arbeidsrelaterte...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
13.01.2015
Vi takker for kommentar til vår lederartikkel: «Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom» ( 1 ). Vi er enige i at røyking er den viktigste årsaken til KOLS og at røykeslutt isolert er det mest effektive...
Anne Kristin Møller Fell, Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
25.11.2014
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er definert som sykdom karakterisert av obstruksjon i luftveiene som ikke er fullt reversibel, som er progredierende og assosiert med patologisk inflammatorisk...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
28.10.2014
Arbeidsrelatert sykdom kan forebygges, men det kreves kunnskaper og vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak Skader og sykdom som følge av forhold på arbeidsplassen må unngås. Hvem er ansvarlig for...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
28.10.2014
Astma er en utbredt sykdom som kan ramme alle aldersgrupper. I befolkningsundersøkelser synes allergi å være årsak til omkring halvdelen av astmatilfellene ( 1 ). Astma som oppstår i voksen alder,...
Anders Standal Bugge, Anne Naalsund, Kjersti Johnsrud, Audun Elnæs Berstad, Johny Kongerud, May Brit Lund
13.05.2014
Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen for menn og tredje hyppigste kreftformen for kvinner i Norge (1, s. 26), og den krefttypen som tar flest liv ( 2 ). I Norge er femårsoverlevelsen ca. 12...