John Roger Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : johnra@hisf.no

Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Campus Førde

Høgskulen på Vestlandet

og

Senter for helseforsking

Helse Førde

Han har bidratt med ide, utforming, analyse og tolking av data, revisjon og godkjenning av manusversjon

John Roger Andersen er professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av John Roger Andersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media