John Roger Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Roger Andersen

Anny Aasprang, Villy Våge, Tone Nygard Flølo, Pål Andre Hegland, Ronette Kolotkin, Gerd Karin Natvig, John Roger Andersen
20.08.2019
Patients with severe obesity often have low health-related quality of life ( 1 ), and improving it is therefore a main goal for treatment ( 2 ). Although most patients improve their quality of life...
Anny Aasprang, Villy Våge, Tone Nygard Flølo, Pål Andre Hegland, Ronette Kolotkin, Gerd Karin Natvig, John Roger Andersen
19.08.2019
Pasienter med alvorlig fedme har ofte lav helserelatert livskvalitet ( 1 ). Å bedre denne er derfor et viktig mål i behandlingen ( 2 ). Selv om de fleste pasienter opplever bedring av livskvalitet...
Anny Aasprang, John Roger Andersen, Nils Sletteskog, Villy Våge, Per Bergsholm, Gerd Karin Natvig
28.02.2008
Sjukleg overvekt er ein kronisk sjukdom definert som kroppsmasseindeks (BMI ) over 40 kg/m², alternativt 35 – 40 kg/m² med tilleggssjukdom som kan betrast dersom pasienten går ned i vekt. Tilstanden...
John Roger Andersen
12.08.2004
Iver Mysterud & Dag Viljen Poleszynski drøftet i Tidsskriftet nr. 9/2004 blant annet kornprodukters betydning for human helse ( 1 ). Forfatterne begår etter min mening en feil når de lister opp...
John Roger Andersen
30.09.2002
Kaare Harald Bønaa fremsatte i Tidsskriftet nr. 18/2002 en hypotese om at menn har større risiko enn kvinner for koronar død og hjerteinfarkt fordi de oftere utvikler lipidholdige, ustabile og...
John Roger Andersen
20.06.2001
Hypotesen om at oksidativ modifisering av low density lipoprotein (LDL) spelar ei rolle i utviklinga av koronar hjartesjukdom, og at vitamin E kan ha ein førebyggande effekt, er basert på eit...