John-Arne Skolbekken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John-Arne Skolbekken

John-Arne Skolbekken, Siri Forsmo
09.01.2003
Legemidlers effektivitet og deres bivirkninger kan beskrives ved hjelp av risikotall. Inntrykket som dannes avhenger av hvilke risikotall som brukes. I denne kommentaren problematiseres bruken av...
John-Arne Skolbekken, Olaug S. Lian
06.03.2003
Etterspørselen etter mobiltelefoner i Norge er formidabel. Fra å dekke et behov for større tilgjengelighet hos aktører i nærings- og arbeidsliv er denne teknologien blitt allemannseie. Drivkreftene...
John-Arne Skolbekken, Siri Forsmo
10.04.2003
Absolutt og relativ risikoreduksjon er godt innarbeidede begreper i epidemiologen. Begrepene er likevel en kilde til misforståelser og forvirring. Arne Høiseths innlegg er en illustrasjon på dette...
John-Arne Skolbekken
28.05.2003
Journalistikk i tabloidformat blir ofte tynne beskrivelser. Her problematiseres en slik tynn beskrivelse, for å anskueliggjøre hvilke etiske og helsepolitiske problemstillinger en slik fortelling...
Olaug S. Lian, John-Arne Skolbekken
20.02.2003
«Jeg krever retten til å være ulykkelig. For ikke å tale om retten til å bli gammel og stygg og impotent» ( 1 ). Hvorfor synes Villmannens ord å være mer aktuelle i dag enn i 1932 da Aldous Huxley...
John-Arne Skolbekken
20.02.2001
Det sies at mange har erindringer om hvor de var 22. november 1963. Langt færre husker sannsynligvis hvor de var 23. januar 1999. For egen del overhørte jeg under frokosten denne dagen radiomeldingen...
John-Arne Skolbekken, Siri Forsmo
10.05.2001
Våre tidligere innlegg om EDIN-studien (1 – 3) har fått Stein Vaaler og medarbeidere til å undres, Tidsskriftet nr. 8/2001 (4). Erektil dysfunksjon kan utvilsomt være et problem hos menn. Det er...
John-Arne Skolbekken
10.03.2001
Vaaler og medarbeideres beklagelse av bruddet på Tidsskriftets etiske retningslinjer er prisverdig. Det er en skjebnens ironi at feilen er begått av forskere som tilstreber åpenhet om sitt samarbeid...
John-Arne Skolbekken
10.03.2015
Arne Høiseth har i tidsskriftet nr. 23 – 24/2014 anmeldt boken «Aging Bones» av Gerald N. Grob i Tidsskriftet ( 1 ). Bokanmeldelser er en sjanger med stort rom for subjektivitet, men det er likevel...