Johannes Thomassen Slørdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Thomassen Slørdahl

Johannes Thomassen Slørdahl, Ishita Barua
15.10.2013
Vi i Medisinsk fagutvalg i Oslo (MFU) ønsker å besvare Gjersviks leder i Tidsskriftet nr. 15/2013 ( 1 ), fordi vi mener den gir et feil bilde av behovet for karakterer. Etter Oslo 96-reformen gikk...