Johannes Gjerstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Gjerstad

Morten Birkeland Nielsen, Nils Magerøy, Johannes Gjerstad, Ståle Einarsen
01.07.2014
In the past 20 years, bullying in the workplace has been brought to public attention through media reports and research findings. The term «bullying» refers to a situation in which a person...
Ellina Iordanova, Cecilie Røe, Anne Keller, Jan Sture Skouen, Lars Jørgen Rygh, Ansgar Espeland, Johannes Gjerstad
18.11.2010
Langvarig smerte et stort problem både i Norge og andre vestlige land ( 1 ). Korsryggssmerter er særlig utbredt. Dette fører til nedsatt livskvalitet for dem som rammes og betydelige økonomiske...
Morten Birkeland Nielsen, Nils Magerøy, Johannes Gjerstad, Ståle Einarsen
01.07.2014
Mobbing i arbeidslivet er gjennom de siste 20 år blitt aktualisert gjennom medieoppslag og forskning. Med begrepet «mobbing» menes en situasjon der en person gjentatte ganger over tid utsettes for...