Johann Baptist Dormagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johann Baptist Dormagen

Pål Aksel Næss, Christine Gaarder, Johann Baptist Dormagen
08.09.2005
Stumpe miltskader hos barn kan behandles ikke-operativt i om lag 90 % av tilfellene ( 1  –  5 ). Disse skadene er sjeldent forekommende i Norge. Dette medfører at de kirurgiske avdelinger får liten...
Anders M. Hager*, Nils-Einar Kløw, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Johann Baptist Dormagen
19.05.2005
Milten er det organet som skades hyppigst ved stumpe buktraumer ( 1 ). Senblødning er en fryktet komplikasjon. Pseudoaneurismer (e-fig 1) dannes som følge av intraparenkymal karskade og...