Johann Agust Sigurdsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johann Agust Sigurdsson

Tor Magne Johnsen, Børge Lønnebakke Norberg, Frode Helgetun Krogh, Johann Agust Sigurdsson, Linn Getz
29.06.2020
The contract GP scheme was established in Norway in 2001. The reform entailed a greater responsibility conferred on the municipalities for ensuring medical services to the population, while the...
Tor Magne Johnsen, Børge Lønnebakke Norberg, Frode Helgetun Krogh, Johann Agust Sigurdsson, Linn Getz
29.06.2020
Fastlegeordningen ble etablert i Norge i 2001. Reformen medførte at kommunene fikk større ansvar for å sikre legetjenester til befolkningen, samtidig som innbyggerne fikk anledning til å velge en...