Johan Runar Bro Sundin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Johan Runar Bro Sundin (f. 1975) er lege i spesialisering i indremedisin, med B-gren i geriatri.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Medisinsk avdeling

Bærum sykehus

Artikler av Johan Runar Bro Sundin
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media