Johan I. Halse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan I. Halse

Unni Syversen, Johan I. Halse
03.01.2008
Ved osteoporose er både masse og volum av beinvevet redusert, og den ideelle behandlingen skulle derfor ta sikte på å korrigere disse avvikene. Behandling med bisfosfonater, raloksifen, kalsitonin...
Unni Syversen, Johan I. Halse
28.08.2003
Osteoporose er karakterisert ved redusert beinstyrke og økt risiko for brudd. En gruppe nedsatt av WHO har definert osteoporose som beintetthet lavere enn 2,5 standardavvik under gjennomsnittet til...
Unni Syversen, Johan I. Halse
28.08.2003
Hormonbehandling med østrogen alene eller i kombinasjon med gestagen har vært førstevalg ved forebyggende behandling av postmenopausal osteoporose og har også vært et alternativ i behandling av...
Unni Syversen, Johan I. Halse
04.02.2011
De antiresorptive bisfosfonatene har i løpet av de siste 15 årene fått en stor plass i osteoporosebehandlingen ( 1 , 2 ). Ett problem ved peroral bisfosfonatbehandling er at den ikke gjennomføres som...
Unni Syversen, Johan I. Halse, Jürgen Geisler, Erik Fink Eriksen
04.10.2011
Antiresorptive medikamenter – bisfosfonater, østrogener og selektive østrogenreseptormodulatorer (SERM), som raloxifen – er oftest anvendt som behandling av osteoporose. Disse medikamentene gir...