Johan I. Halse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Johan I. Halse (f. 1944)

er dr.med. og spesialist i endokrinologi og indremedisin. Han er leder for Osteoporoseklinikken, har lang forskningserfaring innen osteoporose og endokrinologi og er veileder for doktorander.

Oppgitte interessekonflikter: Har mottatt foredragshonorar, bidrag til kongressdeltakelse og rådgivningshonorar (advisory board) fra Amgen. Osteoporoseklinikken har mottatt honorar for deltakelse i FREEDOM-studien, som er sponset av Amgen. For øvrig har han fått honorar for foredrag og bidrag til kongressdeltakelse fra alle andre firmaer i Norge som selger osteoporosemedikamenter.

Osteoporoseklinikken

Oslo

Artikler av Johan I. Halse
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media