Johan H. Strømme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan H. Strømme

Johan H. Strømme, Knut Lande, Pål Rustad, Heidi Steensland, Liv Theodorsen, Petter Urdal
15.05.2003
Fra mai 2003 gjelder nye referanseintervaller for sju av de mest målte enzymer i serum. Ved måling av serumenzymer avhenger svaret mye av hvilken metode som anvendes. Ulike målemetoder for ett og...
Johan H. Strømme, Sigrun Halvorsen, Per Frederichsen
30.10.2001
Kardialt troponin T i blodet regnes i dag som en nærmest 100 % spesifikk markør på myokardskade (1, 2). Troponin T viser også en meget høy diagnostisk sensitivitet. Man har beregnet at en akutt skade...
Ole Jonas Rolstad*, Johan H. Strømme, Arild Mangschau
10.02.2001
Tidlig diagnose hos pasienter med brystsmerter er viktig, fordi pasienter med større hjerteinfarkt med kort sykehistorie raskt bør vurderes for reperfusjonsbehandling, og fordi ustabile...
Johan H. Strømme, Ole Jonas Rolstad, Arild Mangschau
20.06.2000
Pasienter som i dag innlegges i sykehus under diagnosen akutt koronarsykdom (akutt hjerteinfarkt, ikke-Q-infarkt, ustabil angina) blir gjenstand for langt mer effektiv, endog livreddende behandling...