Johan Gorgas Brun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Johan Gorgas Brun (f. 1955) er spesialist i revmatologi, professor og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Haukeland universitetssykehus

og

Seksjon for revmatologi

Institutt for indremedisin

Medisinsk-odontologisk fakultet

Universitetet i Bergen

Revmatologisk avdeling

Artikler av Johan Gorgas Brun
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media