Jodalen H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jodalen H

Jodalen H, Lindbæk M
30.10.1999
Barn under behandling må revurderes minst hvert år Allergisk rhinitt er en atopisk lidelse i de øvre luftveier som har sesong- eller helårspreg, avhengig av hvilket allergen som er årsak til plagene...
Jodalen H
10.02.1998
I alle de gamle kulturer, som Egypt og Kina, ble det drevet med sportsaktiviteter, men ikke i en form som er i tråd med dagens ideal. Klassisk kappestrid om dyktighet eller mot tjente oftest en ytre...
Jodalen H
20.03.1997
Eutanasi, sammensatt av de greske ordene eu og thanatos, betyr bokstavelig sett: den gode død. Med dødshjelp forstår vi i dag vanligvis barmhjertighetsdrap, det at en person ender livet til en annen...