Jetmund O. Ringstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Klinikk for medisin

Sykehuset Østfold

Han har bidratt til utforming og design av studien, tolkning av data og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Jetmund O. Ringstad er dr.med., spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer og avdelingssjef.

Artikler av Jetmund O. Ringstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media