Jentoft HF

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jentoft HF

Jentoft HF, Gulsvik A
30.04.1996
Tuberkulosesykdommen har fått økt medieinteresse de siste år. Oppmerksomheten har særlig vært rettet mot multiresistente bakterier (både mot isoniazid og rifampicin) og økt forekomst av tuberkulose i...