Jenny Bjørnstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jenny Bjørnstad

Jenny Bjørnstad, Johan Ræder
04.05.2020
Postoperative pain after caesarean section may be underreported and poorly managed ( 1 ). In a cross-sectional study of postoperative pain in 215 Norwegian hospital patients in 2011, successful pain...
Jenny Bjørnstad, Johan Ræder
04.05.2020
Postoperativ smerte etter keisersnitt kan være underrapportert og mangelfullt håndtert ( 1 ). I en tverrsnittsundersøkelse av postoperativ smerte hos 215 norske sykehuspasienter fra 2011 ble...