Jeanette Bjørke-Bertheussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Jeanette Bjørke-Bertheussen er avdelingsoverlege ved Avdeling affektiv psykose, Klinikk psykisk helsevern, Stavanger universitetssjukehus.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgjande interessekonfliktar: Ho er medlem av Tidsskriftet sin redaksjonskomité.

Artikler av Jeanette Bjørke-Bertheussen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media