Jeanette Bjørke-Bertheussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jeanette Bjørke-Bertheussen

Jeanette Bjørke-Bertheussen, Melissa Weibell
24.04.2020
Det må leggast ein plan for handtering av covid-19-smitte innan psykisk helsevern. Covid-19-pandemien påverker alle. I samfunnet vil arbeidsløysa auke, me får kvardagen endra, og mangelen på struktur...
Jeanette Bjørke-Bertheussen
16.10.2019
Lettare andpusten kjem eg til sjukehuset, eg kjenner morgonkaffien framleis bakerst i svelget. Det blei litt i travlaste laget i heimen i dag. Illustrasjon: Nanette Hoogslag / NTB Scanpix Motivert...
Jeanette Bjørke-Bertheussen, Annika Hagerman, Wenche ten Velden Hegelstad, Kristin Jørstad Fredriksen
25.05.2018
Suicide is a rare occurrence – which comes at a great cost to the closest family and friends, and to society. If the person who takes his or her own life has been treated by a mental health...
Jeanette Bjørke-Bertheussen, Annika Hagerman, Wenche ten Velden Hegelstad, Kristin Jørstad Fredriksen
23.04.2018
Selvmord er en sjelden hendelse – med store omkostninger for de nærmeste og samfunnet. I de tilfeller hvor den som begår selvmord har hatt en behandler i psykisk helsevern, blir denne også berørt. Vi...
Katrine Finsnes, Jeanette Bjørke-Bertheussen
17.04.2018
Hva skjer når de som hjelper, blir et mål for krigføringen? Kunduz Trauma Center var et høyspesialisert traumesykehus i Kunduz i Afghanistan, drevet av Leger uten grenser. Sykehuset åpnet i 2011 og...
Jeanette Bjørke-Bertheussen
22.01.2018
Politi og helsepersonell er i mange høve dei første som kjem i kontakt med personar som av ulike årsaker kan vere ustabile og i krise. Begge yrkesgruppene har eit særskilt vern mot trugsmål, men det...
Jeanette Bjørke-Bertheussen, Melissa Authén Weibell
20.12.2016
I Tidsskriftet nr. 18/2016 hadde J. Bjørke-Bertheussen og M.A. Weibell en kronikk om elektronisk tilgang til psykiatrisk journal for pasienter. De fikk svar av M. Storvik i nr. 21/2016. Forfatterne...
Jeanette Bjørke-Bertheussen, Melissa Authén Weibell
22.11.2016
Vi takker Eva Cathrine Backer for kommentaren til vår kronikk ( 1 ). Det er riktig at det har gått en tid mellom innsendelse og publikasjon av artikkelen og at noe er blitt endret siden da. Det er...
Jeanette Bjørke-Bertheussen, Melissa Weibell
11.10.2016
Teknologi gir nye muligheter for pasientene, for eksempel elektronisk tilgang til journal. Pasientens innsyn er ment å gi bedre kvalitet, og vi støtter initiativet. Samtidig er det en rekke...
Jeanette Bjørke-Bertheussen
20.05.2011
Midt på natta. «Pip, pip!»Du vil skrive deg ut, NO! Frivillig innlagt, lèt deg ikkje overbevise om å bli.Sjukehistorie: kronisk paranoid, samarbeider dårleg. Uff da…Traskar gjennom tomme...
Jeanette Bjørke-Bertheussen
18.03.2011
Young, Jeffrey E. Kognitiv terapi Personlighedsforstyrrelser. 119 s, tab. København: Hans Reitzels Forlag, 2009. Pris NOK 175 ISBN 978-87-412-5304-6 Skjematerapi er ei retning innan kognitiv...
Jeanette Bjørke-Bertheussen
11.06.2013
Chisolm, Margaret S. Lyketsos, Constantine G. Systematic psychiatric evaluation A step-by-step guide to applying the perspectives of psychiatry. 243 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins...
Jeanette Bjørke-Bertheussen
25.06.2013
Yalom, Irvin D. The Spinoza problem A novel. 321 s. New York, NY: Basic Books, 2013. Pris USD 15 ISBN 978-0-465-06185-3 Baruch Spinoza (1632 – 1677), eller Benedict som han også er kalla, var ein...
Jeanette Bjørke-Bertheussen
28.05.2013
Eg veit kor fristande det er å dele brunostskiva med datamaskina og siste vekes epikriser. Eller å skvulpe i seg kaffien medan ein signerer ut prøvesvar og fyller ut endelause skjema. Eller rett og...
Jeanette Bjørke-Bertheussen
07.05.2013
Thorsen, Rolf Mæhre, Kjersti Sunde Martinsen, Kari Fortellinger om etikk 185 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 355 ISBN 978-82-450-1159-3 Fortellinger om etikk oppgis å vere aktuell for alle...