Jeanette Bjørke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : bjje@sus.no

Jeanette Bjørke er spesialist i psykiatri, ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Bergen og overlege ved Klinikk psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonfliktar.

Artikler av Jeanette Bjørke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media