Jarl Jørstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jarl Jørstad

Jarl Jørstad
04.03.2004
Garsjø, Olav Institusjon som hjem og arbeidsplass 501s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 410. ISBN 82-05-28097-5. Dette er en omfattende og grundig lærebok som henvender seg til...
Jarl Jørstad
20.04.2000
Dissosiasjon er det nye psykiatriske moteordet for spaltning eller splittelse, og som omfatter både normale og psykopatologiske fenomener. Det startet med Sigmund Freud (1856 – 1939) og hans bruk av...